Forløs og giv fri - med bolde, bevægelse og bekræftelser​

​I denne weekend fordyber vi os i at slippe og forløse spændinger både i kroppen og på det indre plan, for at erstatte dem med dét der føles bedre. Det vil sige, at vi på nænsom og omsorgsfuld vis tager os af det, der evt. opleves som anspændt, og finder ind i det, vi gerne vil sætte i stedet for, med henblik på at løfte os op i vibration og op i velfølelse.

Der arbejdes således med at bevidstgøre og forløse både fysiske spændinger samt indre ”spændinger” i form af følelser og overbevisninger, for ad denne vej at fremme oplevelsen af din værenstilstand på både det ydre og indre plan.

Kurset bliver tilrettelagt således, at der både lørdag og søndag er en god blanding af aktiviteter, som spænder fra mentale processer, hvor der både arbejdes i dybden og i overfladen, til fysisk udfoldende aktiviteter og processer. Vi vil til nogle øvelser benytte os af den skønne natur, der omgiver højskolen.

Bevægelsesdelen af undervisningen indbefatter instruerede øvelser, der centrerer sig omkring led-bevægelighed, balance og stræk med og uden musik. – Ad denne vej får vi en fokuseret ”værensoplevelse” gennem kroppens bevægelse og sansningen heraf. Herigennem skærper vi vores bevidsthed og skaber muligheden for at slippe det der skal slippes, og højne fokusset på det som gavner og gør godt.

Derudover vil kurset rumme meditationer i form af bodyscans og guidede afspændinger samt skriveøvelser, hvor der arbejdes med at erstatte uhensigtsmæssige overbevisninger, med hensigtsmæssige overbevisninger.

Vi vil i løbet af lørdagens program arbejde med frigørelse af åndedrættet ved hjælp af instrueret ”selv-massage” med grønne minibolde. De grønne minibolde er specifikt designet til dette formål, og kan gøres bløde og/eller hårde efter behov. Kroppen gemmer ofte på muskulære spændingstilstande, som i større eller mindre grad kan hæmme det frie åndedræt. Det arbejder vi med, på nænsom vis.

Kursets overordnede fokus er velvære og velnæring for krop og sind, - at bruge weekenden på at nære dig selv gennem selvfordybelse. Intentionen er at opløfte, fremme og højne alt det gode inde i os selv, så vi kan flytte os nye steder hen i vores eget potentiale.

Undervisningen tager afsæt i psykomotorisk terapi (afspændingspædagogik) kombineret med spiritualitet.

Om underviser Vibeke Bækstrøm:

Vibeke er uddannet psykomotorisk terapeut og jordemoder. Vibeke har sit eget firma, hvor hun dels tilbyder lindrende behandlinger til kritisk syge og døende mennesker, dels underviser i ikke-medicinsk lindring til døende samt selvudviklingskurser.

​Den spirituelle interesse har fulgt Vibeke fra barns ben, og hendes spiritualitet har fundet genklang ved forskellige læremestre bl.a. Eckhardt Tolle, Byron Katie, Et Kursus i Mirakler samt The Teachings of Abraham – The Law og Attraction.

Kurset bliver afholdt på 2 datoer - det er samme kursus begge gange:

Fredag d. 14. maj kl. 16 til søndag d. 16. maj kl. 16​

Fredag d. 17. september kl. 16 til søndag d.19. september kl. 16​

Pris for kurset:

Kr. 3.100,- / 2.835,- i dobbeltværelse (Hvis du tilmelder dig kurset SENEST 28. februar 2021)

Kr. 3.250,- / 2.950,- i dobbeltværelse (Hvis du tilmelder dig EFTER 28. februar 2021)

Den lavere pris er for arbejdsløse, pensionister og studerende.

Tillæg for enkeltværelse kr. 450,-

Tilmeld dig kurset ​

Corona / Covid 19

Vigtig info om kurser - læs her

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

Kontortid: Mandag til fredag 9.00 - 15.00

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.