Referat fra ordinær generalforsamling Den Holistiske Højskole

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18.30

Bodil starter med at byde velkommen til anderledes generalforsamling.

Til stede er bestyrelsen, Maria, Christian og Leif. Samt 7 deltagere via YouTube.

1. Valg af ordstyrer og referent: Leif blev valgt til ordstyrer og Eva Birk blev valgt til referent.

2. Valg af stemmetæller: Christian blev valgt til stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning: Bodil Krenzen aflagde beretning, om et godt år på højskolen – og i cafeen. Takkede personalet og de frivillige for super god indsats og Frank for at anlægge en fantastisk anderledes køkkenhave.

4. Ledelsens beretning: Maria Ruben Fries Hansen aflagde beretning. Forrygende år, med mere end 300 kursister - dejlig stemning 2019 var året for Kærlighed. Takkede raden rundt, men især Lotte og Christian fik en stor Tak! Ingen tak til fundraiser – da der stadig ingen er fundet.. Der er endelig kommet en lejekontrakt fra kommunen. Sammen med 250.000,- til at betale arkitekt og fundraiser – til istandsættelse af bygninger. Skolen har modtaget 53.000,- i donationer TAK! 2020 er året for TRO. APPLAUS!!!

5. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget: Regnskabet var udsendt til godkendelse inden generalforsamlingen. Da der ingen kommentarer var til det – blev det godkendt. Bjarne Boesen gennemgik budgettet for 2020– samt en gennemgang af et corona budget, som ender på -150.000,- Spørgsmål: hvorfor er budgettet lavere end 2019? fordi vi har lavere forventninger til antal kursister. Spørgsmål: hvornår regner i med at kunne starte igen?? 10. maj

6. indkomne forslag: Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Forslagene var på forhånd sendt ud til deltagerne og da der ingen kommentarer var. Blev ændringerne vedtaget.

7. valg til bestyrelsen: Niels Christian. Charles ønskede ikke at genopstille – Eva Birk blev valgt ind. Bjarne Boesen blev genvalgt. Bente Sønnichsen har valgt at træde ud af bestyrelsen – Alexander Birk har taget hendes plads. Suppleanter: Blev Lotte og Ole Ingemann Nielsen blev valgt som suppleanter. Christian fortsætter som medarbejder repræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

8. valg af revisor og revisorsuppleant: Hans Bløde forsætter som revisor og Grethe Hansen fortsætter som revisorsuppleant.

9. Eventuelt: Der var ikke noget...

Leif takkede alle de deltagende for god ro og ord

Corona / Covid 19

Vigtig info om kurser - læs her

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

Kontortid: Mandag til fredag 9.00 - 15.00

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.