Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Mandag den 7. maj 2018 i Stensbæk

Kl 18:00 Middag. (tilmelding nødvendigt) Middagen er gratis for medlemmer, ikke medlemmer: 100 kr. 

Kl 19:00 Fortælling fra den Nordiske mytologi ved Lisbeth Kernfelt 

kl 19:30: Generalforsamlingen 

ca kl 21.00 kaffe og afslutning

-------------------------------------------------------------------

Dagsordenen for selve generalforsamlingen er:

1. Valg af en ordstyrer og referenter

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Ledelsens beretning

5. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges 3 personer til bestyrelsen samt 1 suppleant.

På valg er: Frank van Beek, Lis Hanquist og Conni Madsen. Lis og Conni modtager ikke genvalg. 

Jeppe Sandvej trådte ud af bestyrelsen tidligere i år. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

------------------------------------------------------------------

Støttemedlemskab 2018

Hvis du ikke allerede har nået at indbetale kontingentet endnu, håber vi på, du vil gøre det snarest.

Det betyder rigtig meget for højskolen, at der er en skare af mennesker, der igennem støttemedlemskab viser, at de støtter højskolen. Ikke blot pga. kontingentet, men også fordi højskolen på den måde har mere gennemslagskraft, når vi f.ek.s holder møder med kommunen, søger fonde osv.

Hvis du bliver medlem får du følgende for dit kontingent med person- eller husstandsmedlemskab:

Rabat på billetter til foredragsaftener.

Mulighed for at stemme ved generalforsamlingen.

Mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Kontingentet for 2018 er:

200 kr. for enkeltmedlemmer og

250 kr. for en husstand.

Indbetaling kan ske på vores kontonummer i

Merkur bank:

8401-1752338

Eller

Mobil Pay:

20929 Støttemedlemskab Den Holistiske Højskole

Skriv venligst jeres navn og efternavn i bemærkningsfeltet, både ved bank- og mobile pay overførsel.

Læs mere om Den Holistiske Højskoles støtteforening ved at KLIKKE HER

På forhånd rigtig mange tak for jeres støtte!

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

​Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.

Stensbæk Den Holistiske Højskole
Stensbækvej 29
6510 Gram