Ring på telefon: 51 36 18 09       |       Følg os på Facebookfb-f-logo__blue_29       |       Englishgb

Telefon: 51 36 18 09       |       Facebookfb-f-logo__blue_29       |       Englishgb

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Mandag den 8. april 2019 i Stensbæk

Kl 18:00     Middag. (tilmelding nødvendigt) Middagen er gratis for medlemmer, ikke medlemmer: 100 kr. 

Kl 19:00     Linnea fortæller om sin 40 dages stilleretreat

kl 19:30     Generalforsamlingen 

ca kl 21.00 kaffe og afslutning

-------------------------------------------------------------------

Dagsordenen for selve generalforsamlingen er:

1. Valg af en ordstyrer og referenter

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Ledelsens beretning

5. Godkendelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har et ændringsforslag til vedtægterne:

Nuværende vedtægt § 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt støtteforeningens medlemmer.

Desuden vælges 1 suppleant. Suppleanten arbejder på samme vilkår som resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2: Stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan ske. 4 medlemmer vælges i lige år mens 3 medlemmer vælges i ulige år. Suppleanten vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan ske.

Ændringsforslag:

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt støtteforeningens medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter. Suppleanterne arbejder på samme vilkår som resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 2: Stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan ske. 3 medlemmer vælges i lige år mens 2 medlemmer vælges i ulige år.

Suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan ske.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Andre forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før general forsamling og sendes til: info@holistisk-hojskole.dk

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er: Bjarne Boesen, Bodil Krenzen, Gitte Paulsen (genopstiller ikke) og Carsten Fries Hansen (genopstiller ikke).

Frank van Beek trækker sig som formand og ønsker at udtræde ud af bestyrelsen. Lisbeth Hansen og Malene Dalgaard (suppleant) har tidligere trukket sig ud af bestyrelsen.

Hvis vedtægts ændringen ikke bliver vedtaget skal der vælges efter de gamle paragraffer:

4 personer for en 2 årig periode

2 personer for en 1 årig periode

1 suppleant for en 1 årig periode

Hvis vedtægtsændringer bliver vedtaget skal der vælges efter de nye paragraffer:

2 personer for en 2 årig periode

2 personer for en 1 årig periode

2 suppleanter for en 1 årig periode

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

------------------------------------------------------------------

Støttemedlemskab 2019

Dit medlemskab betyder meget for os. F.eks. har vi sidste år kunne få større gennemslagskraft ved Haderslev Kommune ved, at vi har personer der støtter højskolen igennem deres medlemskab. Vi er nu i en proces sammen med kommunen hvor vi kan søge fonde og legater til renovering af bygningerne i Stensbæk. Samtidig har Haderslev kommune og Højskolen tegnet en ny kontrakt.
Uden jeres støtte havde vi ikke kunne opnå disse resultater. Og vi håber derfor, at du igen har lyst til at enten blive eller forlænge dit medlemskab

Hvis du bliver medlem får du følgende for dit kontingent med person- eller husstandsmedlemskab:

  • Rabat på billetter til foredragsaftener.
  • Mulighed for at stemme ved generalforsamlingen.
  • Mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen.


Kontingentet for 2019 er:
200 kr. for enkeltmedlemmer
250 kr. for en husstand

Indbetaling kan ske på vores kontonummer i
Merkur bank: 8401-1752338

Eller
Mobilepay nummer: 20929 - Støttemedlemskab Den Holistiske Højskole

Skriv venligst jeres navn og efternavn i bemærknings feltet, både ved bank- og mobilepay overførsel.

Kontingentet for 2019 er:

200 kr. for enkeltmedlemmer og

250 kr. for en husstand.

Indbetaling kan ske på vores kontonummer i

Merkur bank:

8401-1752338

Eller

Mobil Pay:

20929 Støttemedlemskab Den Holistiske Højskole

Læs mere om Den Holistiske Højskoles støtteforening ved at KLIKKE HER

På forhånd rigtig mange tak for jeres støtte!

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

​Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

Kontortid: Mandag til fredag 9.00 - 15.00

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.

Stensbæk Den Holistiske Højskole
Stensbækvej 29
6510 Gram