Har du drømmen, så har vi stedet, hvor du kan udfolde den​

Læs denne udførlige beskrivelse, hvis du er interesseret i det.

Vi søger en eller flere ildsjæle med benene godt plantet på jorden.

Denne mulighed er en sjælden mulighed til dig/jer, som drømmer om at starte en højskole og/eller kursus- og retreat-sted.

Højskolens fundament er startet for 10 år siden af en gruppe engagerede mennesker, hvis ønske det var at manifestere en alternativ højskole, hvor vi er med til at skabe en bedre verden gennem udvikling af det enkelte menneske. Selve højskolen har været i drift i 8 år, og har succes med en stødt stigende interesse, med flere kursister for hvert år. Mange frivillige hænder har hjulpet med at manifestere denne højskole, og gjort projektet levedygtigt.

Hvorfor ønsker vi en ny leder eller lederpar

Da Linnea Beek Hansen for efterhånden 20 år siden fik visionen om at skabe et sted, hvor mennesker kunne udvikle sig, drømte hun om et sted, hvor hun sammen med andre formidlere og lærere kunne undervise. Det sted har nu manifesteret sig, og Linnea har stået i spidsen for højskolens tilblivelse og udviklingen. Højskolen er nu i en stabil udvikling og vækst. Linneas passion er stadig undervisning og formidling. Hun har nu besluttet at vige sig 100% til netop undervisning og formidling, og overdrage ledelsen af Stensbæk til nye ildsjæle. Linnea Beek Hansen vil stadig være at finde på højskolen som lærer; og selvfølgelig som sparringspartner til den nye ledelse, i det omfang det måtte ønskes.

Fra højskolens start har udviklingen af projektet haft en ”organisk” og ”åndelig” udvikling. Dermed menes at de ting, der sker, sker for det bedste, og i det tempo vi kan følge med i. Netop tillid til dette har bragt projektet til det niveau, vi nu befinder os.

Der er således behov for nye kræfter, der vil stå i spidsen for højskolen. Dermed er der samtidig også lagt op til, at vi i bestyrelsen er lydhør for de ændrings- og udviklingsforslag, som den nye leder har. Så længe ”ånden” og atmosfæren i Stensbæk bevares, er alt muligt for højskolens videre udvikling. ”Stensbæk Atmosfæren” kan bedst beskrives ved at citere mange af vores kursisters gentagne udsagn: ”Her kan man være sig selv”.

I princippet er dette en fuldtidsopgave til 1 person. Men vi er åbne for at flere personer, eller et par træder til, som ledere for projektet. I resten af teksten nedenfor, skriver vi leder i enkeltform, men hvis I er et par med en fælles drøm, er det bestemt ingen ulempe.

Hvad er Stensbæk – Den Holistiske Højskole for et sted

Støtteforeningen er den øverste myndighed for højskolen, som vælger en bestyrelse på dens årlige generalforsamling. Foreningen har en medlemsskare på omkring 100 enkeltpersonsmedlemmer og husstandsmedlemmer.

Mange kursister finder ind til sig selv, og får klarhed og indsigter ved, at vi bruger naturen i kombination med undervisningen på kurserne. Vi har et bredt og vidtspændende kursusprogram - netop derfor har hvert menneske mulighed for at finde det kursus, de mener, de allermest har brug for.

Den Holistiske Højskole er en højskole, der drives uden statsstøtte. Ikke fordi vi er imod statsstøttede højskoler, men fordi vi indtil videre kun har haft åben i sommerhalvåret. Bygningerne skal gennemgå en renovering, inden det er muligt at holde åbent hele året.

Stensbæks bygninger er charmerende, bevaringsværdige og af ældre dato, der fungerer rigtig godt fra april til oktober. Om vinteren ville opvarmning være for udgiftstungt, og dermed urentabelt. Bygningerne ejes af Haderslev Kommune, og renovering er også et ønske fra kommunes side, men det vil kræve en fondssøgningsproces, som vi hidtil har nedprioriteret; men bestemt ikke er en uvæsentlig fremtidig opgave. Her kan du læse mere om Stensbæks historie.

Indtil videre er det meste af arbejdet på højskolen igennem årene blevet varetaget af mange frivillige, der kommer fra både nær og fjern. Mange "faste" frivillige, som vi kalder dem, bor i nærområdet, og giver et nap med, når der er brug for det. Andre bor lidt længere væk, og er på højskolen i en periode af gangen. Her laver de enten mad, gør rent, pynter værelserne med blomster inden kursisterne kommer, eller også er de i haven, hvor vi dyrker vores egne økologiske grønsager ved brug af Biodynamiske præparater og "Anastasia" principper. Klik på dette link, hvis du er interesseret i at læse mere om det.

Om sommeren er der liv og glade dage, hvor vores ”volunteers” fra hele verden er en af grundstenene til at få hverdagen til at hænge sammen.

Højskolen ligger i et flot og mere end 1.000 hektar stort unikt naturområde. Læs mere om det, ved at klikke på dette link: Stensbæk Plantage og dens historie, og ikke mindst "klimperne", som kun findes 3 steder i verdenen. (Hvor de største og mest imponerende ligger i højskolens baghave).

Hvad kræver det at blive leder på Stensbæk

Den nye leder får mulighed for at præge denne højskole, som vil række langt ud i verden mange år frem i tiden.

Du er en person, der hviler i dig selv. Du er dedikeret og engageret, og har evnen til at vie dig til et projekt, og du løber ikke fra bestillingen, når det bliver svært. Du kan selv; og samtidigt samarbejder du også gerne med andre. Du har styr på din egen udvikling, og kender dig selv. Du tager ansvar for dit eget velbefindende, uden at miste overblikket og modet. Du har evnen til at ”samle mennesker” og understøtte fælleskabet. Kort sagt er du en leder, der tager ansvar for hele projektet/højskolen.

Du er meget god til dansk tale og skrift, og taler og skriver også engelsk.

Du er ikke bange for computersystemer, kan begå dig ved officielle arrangementer, hvor du repræsenterer højskolen, samtidig kan du håndtere en hammer og give et nap med på det praktiske, når der opstår behov for det.

Maden er en vigtig del på højskolen. Vi er 99,9 % økologiske og vegetariske i vores køkken. Din holdning til netop økologi og forsvarlig omgang til naturressourcer er en vigtig og naturlig del af din hverdag.

På højskolen bliver der undervist i mange forskellige åndelige og spirituelle emner. Vi er ikke dømmende og er åben for at hvert menneske er ”herre i eget hus”. Dvs., at du som person kan acceptere andre mennesker som de er, også selvom du ikke altid absolut selv har den samme holdning som dem.

Hvad kan højskolen tilbyde dig som leder

Der er boliger på stedet, og det forventes, at du flytter til Stensbæk eller bor i umiddelbar nærhed af højskolen.

Dette er ikke en almindelig ansættelse. Dette er et livsstils-job, hvor din arbejdstid vil variere i forhold til høj- og lavsæson. Du får meget frie tøjler og bestemmer selv over din hverdag, under ansvar for at projektet udvikler sig i den retning, som du og bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen står på sidelinjen, og er ikke en del af hverdagens drift, men er garant for at visionen holdes i live. Du refererer til bestyrelsen, og deltager i bestyrelsesmøderne, uden dog selv at kunne blive valgt ind som bestyrelsesmedlem for højskolen.

Ja, højskolen vil komme til at "ligge i dine hænder"!

Hvordan kommer hverdagen til at se ud

Det er du selvfølgelig selv med til at præge. Vi har en nøje beskrevet struktur for hverdagen til vores frivillige og udenlandske volunteers medens kurserne gennemføres. Vi har delt opgaverne op i 7 områder; hvoraf køkkenet, administration, kursus aktivitet, vedligeholdelse samt haven er de vigtigste hverdags-gøremål. De andre områder er økonomi og markedsføring.

Vi ”tuner in” om morgenen efter morgenmad med alle hjælpere på højskolen. I højsæsonen er det typisk mellem 10 til 15 personer. Efter ”in tuningen”, hvor alle har mulighed for at fortælle, hvordan de har det, bliver dagens opgaver fordelt. Når der ikke er kurser og om efteråret og vinteren er der stadig masser at give sig til, såsom planlægning af næste sæson, markedsføring, vedligeholdelse, fundraising osv. Samt selvfølgelig afholdelse af ferie og optankning til næste sæson. 😊

Hvad kan du forvente af lønnen som leder for højskolen

Lønniveauet du kan forvente på højskolen, er du i meget høj grad selv med til at præge, og sammen med bestyrelsen findes den grundløn som både du er tilfreds med, og højskolens økonomi kan bære.

Da denne stilling langt fra er en topstyret stilling, er dine evner til at generere en øget omsætning en væsentlig del af det løngrundlag, som skal udgøre din løn i fremtiden. Med andre ord: højskolens økonomi kommer til at ligge i dine hænder. Netop derfor er det vigtigt, at du er en entreprenør med lyst til at afprøve din egne grænser og forfølge dine drømme. Det er ikke pengene, der skal få dig til at vælge dette job, men lysten til frihed og masser af mulighed for at skabe en hverdag, du selv bestemmer og former, i et udviklende miljø, hvor medfølelse, kærlighed og ansvarsfølelse er en del af din dagligdag.

Vi håber denne grundige beskrivelse har vakt din interesse, eller modsat har fået dig til at tvivle, om denne hverdag skal blive en del af dit liv.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til højskolen på 51361809 på hverdage mellem kl. 10:00 og 15:00.

Vores mål er, at du tiltræder snarest muligt, og rigtig gerne senest den 1-5-18

Ansøgningsfrist den 1. marts.

Ansøgningen og CV sendes til info@holistisk-hojskole.dk.

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

51361809

​​​

Hvem er vi »​

På højskolen har vi hovedsagelig kurser, hvor vi arbejder med personlig udvikling og udvikling den spirituelle bevidsthed

Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29

6510 Gram

Telefon: 51 36 18 09

Mail: info@holistisk-hojskole.dk

​Kontakt os »

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt os.

​Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få de sidste nyheder direkte på mail.

Stensbæk Den Holistiske Højskole
Stensbækvej 29
6510 Gram